Info Covid-19, Mai 2020

Chers membres. Nous espérons que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Vous trouverez en pièce jointe les dernières directives et informations de l’URSTBF avec ces quelques points d’attention. A l’heure actuelle, nous ne disposons pas de plus d’informations pour le réouverture des activités de tir. Au plaisir de vous revoir. En attendant, « restez chez vous » Amicalement au nom de l’OA DVSAF, Georg - de plus, l’URSTBf a obtenu un gel des formalités d'examen, des renouvellements des LTS et de la possibilité de ramener les 12 cachets à uniquement 6 cachets dans la pratique du tir pour les LTS, ce qui écarte d'emblée le caractère urgent de reprendre le tir (en WALLONIE). - De plus, à titre d’exemple chez nos voisins, la FFTir (Féderation française de Tir) communique dans son bulletin d'information n° 5 que la reprise des activités des clubs de tir (en France) ne reprendrait pas avant le 15 juin ! Les directives à la Défense belge (dont nous dépendons pour l’accès aux installations) vont dans le même sens. Vous comprendrez que les décisions que nous prenons le sont dans un respect strict des recommandations (belges) liées au Covid-19, de la sécurité et de la santé de nos membres et du personnel de service du club.

Beste leden Wij hope dat jullie nog steeds gezond zijn.   Gelieve in bijlage de laatste richtlijnen en informaties van URSTBF te willen vinden met een paar andachtpunten. Tot nu aan beschikken wij over geen enkele informatie in verband met de her openning voor het schieten. Wij zullen blij zijn om jullie terug te ontmoeten. In afwachting, « Blijf t’huis ». Mvg het BO van DVSAF, Georg - bovendien heeft de URSTBf kunnen bekomen dat de examenformaliteiten en verlengingen van de LTS (SSL geldig in WALLONIE) worden opgeschort, dat het aantal verplichte stempels in het kader van het sportschieten (in WALLONIE) van 12 wordt teruggebracht naar 6, waardoor de onmiddellijke dringendheid voor het hervatten van het sportschieten (in WALLONIE) niet meer bestaat. - Bovendien, als voorbeeld bij onze buren, heeft de FFTir (Franse Schietfederatie) inn haar nieuwsbrief nr. 5 reeds gesteld dat de activiteiten van de (Franse) clubs niet zullen hernemen voor 15 juni ! De richtlijnen van de Belgische Defensie (waarvan we afhankelijk zijn voor de toegang tot de faciliteiten) gaan in dezelfde richting. U zult begrijpen dat de beslissingen die wij nemen in strikte overeenstemming zijn met de (Belgische) Covid-19 aanbevelingen, de veiligheid en gezondheid van onze leden en onze medewerkers met dienst in de schoot van de club.


100 views

Recent Posts

See All