"My Shootlog" indisponible sur iPhone

Updated: Dec 13, 2019
Depuis la dernière mise à jour iOS 12.2, l’application ‘My ShootLog’ ne fonctionne plus.

Les développeurs sont occupés à développer une nouvelle version de l’application, cette nouvelle version offrira plus de fonctionnalités et un nouveau design plus clair.

La nouvelle application devrait être disponible dans quelques semaines.

Les utilisateurs d'iPhones doivent faire preuve d'encore un peu de patience.Sinds de laatste iOS 12.2-update werkt de 'My ShootLog'-applicatie niet meer.

Ontwikkelaars zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe versie van de applicatie, deze nieuwe versie biedt meer functies en een nieuw, duidelijker ontwerp.

De nieuwe applicatie zou over een paar weken beschikbaar moeten zijn.

IPhones-gebruikers moeten opnieuw geduldig zijn.Since the last iOS 12.2 update, the 'My ShootLog' application no longer works.

Developers are busy developing a new version of the application, this new version will offer more features and a new, clearer design.

The new application should be available in a few weeks.

IPhones users need to be patient again.

106 views

Recent Posts

See All